thanbaiso1
Cờ nhanh: 1671 W9780D404L9363
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thanbaiso1 (1659) aliphong (1538) 47F
2 draw thanbaiso1 (1660) Ninhbinh (1618) 138F
3 lose thanbaiso1 (1674) hong1 (1716) 30F
4 win thanbaiso1 (1661) ChiPheo1 (1573) 63F
5 lose thanbaiso1 (1679) QuocTienND (1611) 36F
6 win thanbaiso1 (1669) Bighammer (1498) 13F
7 win thanbaiso1 (1655) ConNguaHoang (1618) 23F
8 win thanbaiso1 (1645) Cuibap (1440) 47F
9 lose thanbaiso1 (1664) NAMSINHDUONG (1559) 27F
10 win thanbaiso1 (1652) lijiang (1553) 56F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanbaiso1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames