sweetdream
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1580 W408D50L357)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bienxanh999 (1713) sweetdream (1592) 28S
2 lose B12 (1612) sweetdream (1607) 24S
3 lose NQD (1605) sweetdream (1623) 52S
4 lose Sontran (1612) sweetdream (1639) 22S
5 lose sweetdream (1652) Aodieuky999 (1749) 46S
6 lose gialamcam (1640) sweetdream (1668) 27S
7 lose sweetdream (1686) mamaaa (1598) 39S
8 draw cong000000 (1502) sweetdream (1691) 50S
9 lose ngong (1615) sweetdream (1709) 48S
10 win cuongphaothu (1661) sweetdream (1695) 72S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sweetdream, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames