nguoibien
Cờ nhanh: 1614 W71D4L64
Cờ chậm: 1814 W16977D5395L15797)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguoibien (1828) panasonic (1776) 52S
2 win nguoibien (1798) LILGOR (1906) 39S
3 win nguoibien (1776) jimmyjimmy (1714) 18S
4 lose jimmyjimmy (1683) nguoibien (1807) 24S
5 win nguoibien (1786) jimmyjimmy (1704) 16S
6 lose nguoibien (1801) nhatlea (1686) 29S
7 lose nguoibien (1817) hatrung18 (1640) 59S
8 lose Xe_Dap_ (1805) nguoibien (1830) 41S
9 lose nguoibien (1842) TJ007_ (1873) 18S
10 win nguoibien (1807) TRUMTRUNGGA (1641) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguoibien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames