nguoibien
Cờ nhanh: 1614 W71D4L64
Cờ chậm: 1714 W16064D5176L15033)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguoibien (1727) Tiencokm78 (1714) 21S
2 win nguoibien (1715) jonas (1721) 33S
3 lose nguoibien (1724) TJ007_ (1841) 18S
4 win daothuvotinh (1824) nguoibien (1709) 17S
5 lose nguoibien (1720) TrungDungHB (1786) 52S
6 lose nguoibien (1733) my2grt (1722) 25S
7 win nguoibien (1718) daothuvotinh (1841) 26S
8 win HoangN3 (1875) nguoibien (1702) 88S
9 lose nguoibien (1711) daothuvotinh (1832) 64S
10 win HoangN3 (1883) nguoibien (1694) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguoibien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames