nguyen05
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1874 W4150D684L4905)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dungmtcn (1864) nguyen05 (1858) 44S
2 win toiyoda (1831) nguyen05 (1843) 35S
3 win cothe52 (1804) nguyen05 (1828) 44S
4 lose Trum (1821) nguyen05 (1844) 35S
5 lose nguyen05 (1860) pklee (1847) 43S
6 lose duythe (1852) nguyen05 (1876) 86S
7 win Tarzan (1785) nguyen05 (1863) 1S
8 win nguyen05 (1849) Tarzan (1799) 1S
9 win Tarzan (1814) nguyen05 (1834) 1S
10 win nguyen05 (1818) Tarzan (1830) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguyen05, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames