sudauze
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1979 W255D44L356)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Minh_chi (2053) sudauze (1993) 37S
2 lose sudauze (2004) Nat217 (2167) 66S
3 lose dnm007 (2067) sudauze (2018) 26S
4 win gagaysang (2066) sudauze (2001) 32S
5 win sudauze (1984) ngovanco1 (2046) 44S
6 lose ngovanco1 (2032) sudauze (1998) 21S
7 win sudauze (1967) vdhuynh0505 (1955) 25S
8 lose lakleang (2095) sudauze (1979) 36S
9 lose sudauze (1993) onlinechess (2055) 31S
10 lose onlinechess (2041) sudauze (2007) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sudauze, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames