ahel
Cờ nhanh: 1517 W3D0L2
Cờ chậm: 1960 W92D6L56)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ahel (1948) Tamtin12345 (1816) 56S
2 draw weiwillywang (1712) ahel (1954) 48S
3 win ahel (1941) Quechi (1874) 46S
4 win Quechi (1888) ahel (1927) 27S
5 lose ahel (1940) hoangd61 (2034) 31S
6 lose hoangd61 (2021) ahel (1953) 25S
7 lose kimlonghuevn (1928) ahel (1970) 67S
8 win ahel (1955) kimlonghuevn (1943) 35S
9 win ahel (1931) dauleo (1809) 41S
10 win dauleo (1836) ahel (1904) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ahel, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames