subin79
Cờ nhanh: 1510 W4D0L4
Cờ chậm: 1555 W1020D100L1178)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anthony293 (1533) subin79 (1572) 1S
2 win subin79 (1557) anthony293 (1548) 66S
3 lose arbiter (1552) subin79 (1573) 36S
4 win subin79 (1557) arbiter (1568) 31S
5 win subin79 (1540) tiencua (1592) 54S
6 lose BienLangHP (1585) subin79 (1555) 33S
7 win subin79 (1537) BienLangHP (1603) 53S
8 win subin79 (1520) khanhluan (1573) 25S
9 lose subin79 (1536) TamNuong (1516) 33S
10 lose subin79 (1552) viet_luc66 (1529) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by subin79, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames