songtutay
Cờ nhanh: 1567 W662D21L688
Cờ chậm: 2020 W6456D981L5673)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jim888 (2081) songtutay (2002) 89S
2 win gdplastek (1903) songtutay (1989) 31S
3 win songtutay (1975) gdplastek (1917) 36S
4 win binhtute (1840) songtutay (1963) 29S
5 draw songtutay (1966) binhtute (1837) 48S
6 win DocCoHon (1932) songtutay (1935) 35S
7 lose canada (1913) songtutay (1970) 21S
8 win Maylaai (1883) songtutay (1957) 49S
9 draw ht607 (1976) songtutay (1957) 36S
10 lose jackyvnn1981 (1974) songtutay (1972) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songtutay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames