songtutay
Cờ nhanh: 1645 W624D19L636
Cờ chậm: 1927 W4195D632L3619)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose RedMantis (1811) songtutay (1947) 43S
2 lose arowan7 (2072) songtutay (1959) 18S
3 draw DaiCaXoan (2016) songtutay (1958) 56S
4 lose songtutay (1974) anle54 (1951) 36S
5 lose anle54 (1934) songtutay (1991) 41S
6 lose songtutay (2007) khacviet (1995) 28S
7 lose songtutay (2016) BachMa (2156) 32S
8 lose songtutay (2025) BachMa (2147) 16S
9 win songtutay (2009) fireroad (2014) 30S
10 lose fireroad (1998) songtutay (2025) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songtutay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames