songtutay
Cờ nhanh: 1660 W620D19L630
Cờ chậm: 1856 W3714D542L3177)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win songtutay (1840) raw (1845) 33S
2 lose raw (1829) songtutay (1856) 40S
3 lose zozo68 (1698) songtutay (1877) 48S
4 lose songtutay (1891) Mastertang (1943) 48S
5 win cayde42 (1800) songtutay (1878) 33S
6 lose i5vn (1926) songtutay (1892) 32S
7 win songtutay (1874) i5vn (1944) 19S
8 lose UNITEDSTATE (1961) songtutay (1887) 53S
9 lose levantuan (1901) songtutay (1903) 13S
10 lose FreeFlow (1600) songtutay (1953) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songtutay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames