songtutay
Cờ nhanh: 1675 W636D20L646
Cờ chậm: 2061 W4363D654L3757)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win saigon60 (1942) songtutay (2049) 67S
2 win songtutay (2036) saigon60 (1955) 64S
3 win ThaTepBatTom (1799) songtutay (2027) 1S
4 win songtutay (2015) nguyenbay (1891) 36S
5 win nguyenbay (1904) songtutay (2002) 55S
6 lose songtutay (2020) saigon60 (1928) 61S
7 lose chancuu (1965) songtutay (2038) 26S
8 lose songtutay (2053) vinhnhi08 (2083) 97S
9 lose vinhnhi08 (2067) songtutay (2069) 34S
10 draw songtutay (1676) Lg22 (1632) 8F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songtutay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames