songtra
Cờ nhanh: 1883 W267D23L259
Cờ chậm: 2078 W123D17L95)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phubatbai (1838) songtra (1900) 50F
2 win phubatbai (1853) songtra (1885) 34F
3 lose kimoanh85 (1985) songtra (1898) 35F
4 lose kimoanh85 (1971) songtra (1912) 27F
5 lose medioky (1955) songtra (1927) 36F
6 draw songtra (2078) TRUNGTHANHVA (2060) 53S
7 lose TRUNGTHANHVA (2043) songtra (2095) 21S
8 win huyquan (2188) songtra (2076) 30S
9 win xuangiang (1880) songtra (1912) 33F
10 win aguang (1986) songtra (1894) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songtra, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames