skylight
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1807 W2467D466L2469)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win skylight (1791) Peartz (1818) 58S
2 win skylight (1777) Choicodem_12 (1717) 18S
3 draw skylight (1780) son_mv (1677) 90S
4 win bunadi (1733) skylight (1765) 43S
5 draw skylight (1761) tomnguyen246 (1902) 32S
6 lose tomnguyen246 (1890) skylight (1773) 22S
7 lose skylight (1793) phanthiet95 (1639) 28S
8 win skylight (1778) pakfun (1766) 29S
9 lose wow (1730) skylight (1795) 31S
10 win skylight (1781) wow (1744) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by skylight, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames