ruland
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1619 W1918D406L2375)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ruland (1604) can (1579) 50S
2 win kar (1674) ruland (1586) 39S
3 win ruland (1571) pka60 (1568) 21S
4 lose ruland (1585) faraon1957 (1647) 99S
5 win doan604 (1513) ruland (1571) 39S
6 win ruland (1556) ahhoi (1544) 37S
7 win Khoile1223 (1549) ruland (1540) 41S
8 lose Kangaroo (1617) ruland (1554) 36S
9 lose ruland (1570) ductran1941 (1545) 44S
10 win ductran1941 (1561) ruland (1554) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ruland, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames