rongnho2020
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1764 W55D2L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Xiexiemaster (1820) rongnho2020 (1794) 69S
2 win humxam1950 (1934) rongnho2020 (1774) 21S
3 lose rongnho2020 (1789) haphuongthuy (1815) 81S
4 win haphuongthuy (1832) rongnho2020 (1772) 21S
5 lose kiskunkun (1842) rongnho2020 (1786) 64S
6 lose hungchinh (1852) rongnho2020 (1800) 143S
7 win vu2003 (1779) rongnho2020 (1785) 23S
8 win Nmhung (1637) rongnho2020 (1774) 36S
9 win rongnho2020 (1762) Nmhung (1649) 44S
10 lose rongnho2020 (1779) qhung78 (1714) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rongnho2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames