rancon39
Cờ nhanh: 1604 W1041D60L979
Cờ chậm: 1634 W520D59L496)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win rancon39 (1589) cym (1561) 33F
2 lose rancon39 (1604) tinh_don_coi (1625) 40F
3 lose rancon39 (1620) bothimap (1606) 40F
4 lose rancon39 (1634) citf05 (1672) 45F
5 win cong312 (1520) rancon39 (1622) 38F
6 win rancon39 (1609) cong312 (1533) 29F
7 win funkytown (1539) rancon39 (1595) 40F
8 win rancon39 (1582) Stanley_Lee (1498) 40F
9 win rancon39 (1566) Planetfun (1574) 34F
10 lose rancon39 (1582) Planetfun (1558) 15F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rancon39, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames