qaws
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1541 W2187D175L2234)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dungz117 (1519) qaws (1526) 184S
2 win labosaigon (1511) qaws (1510) 35S
3 lose qaws (1526) xemx888 (1495) 33S
4 win xemx888 (1511) qaws (1510) 23S
5 win kimdan (1463) qaws (1495) 49S
6 win qaws (1480) kimdan (1478) 43S
7 win phillnguyen (1532) qaws (1462) 62S
8 lose koc1980 (1412) qaws (1480) 46S
9 win Vodich12345 (1438) qaws (1465) 35S
10 lose Kamguu123 (1463) qaws (1481) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by qaws, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames