TanDongDuong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1500 W3365D792L3670)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TanDongDuong (1496) bamhuyet (1632) 40S
2 lose bamhuyet (1620) TanDongDuong (1508) 23S
3 lose TanDongDuong (1523) DoThanh (1524) 45S
4 lose DoThanh (1508) TanDongDuong (1539) 37S
5 lose shopvndl (1631) TanDongDuong (1552) 51S
6 lose TanDongDuong (1566) shopvndl (1617) 35S
7 win TanDongDuong (1551) ThanhLe9 (1545) 55S
8 draw chutho (1583) TanDongDuong (1550) 74S
9 win TanDongDuong (1537) hienphm (1470) 32S
10 draw mothai (1563) TanDongDuong (1537) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TanDongDuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames