pp27
Cờ nhanh: 2139 W873D93L783
Cờ chậm: 2261 W258D48L174)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Misuji (2038) pp27 (2241) 31S
2 win josh25 (2018) pp27 (2221) 17S
3 draw pp27 (2234) josh25 (2005) 28S
4 win josh25 (2025) pp27 (2214) 34S
5 win kienhoa (2067) pp27 (2203) 55S
6 win pp27 (2186) Dungvp (2251) 25S
7 win pp27 (2128) thuaai (1727) 66F
8 win thuaai (1739) pp27 (2116) 34F
9 win pp27 (2101) spanky (2098) 48F
10 draw spanky (2098) pp27 (2101) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pp27, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames