playfast
Cờ nhanh: 1928 W2467D145L2441
Cờ chậm: 1541 W7D2L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win playfast (1904) mt73 (1779) 21F
2 win mt73 (1806) playfast (1877) 21F
3 win mt73 (1837) playfast (1846) 31F
4 win playfast (1811) mt73 (1872) 22F
5 draw mt73 (1876) playfast (1807) 64F
6 win playfast (1766) mt73 (1917) 24F
7 lose mt73 (1892) playfast (1791) 31F
8 win playfast (1749) mt73 (1934) 36F
9 lose mt73 (1911) playfast (1772) 36F
10 win mh19893 (1763) playfast (1756) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by playfast, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames