phuong_60
Cờ nhanh: 1496 W5D0L5
Cờ chậm: 1627 W2727D196L2621)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose uyenuongphao (1742) phuong_60 (1639) 47S
2 draw phuong_60 (1639) caothucolxag (1618) 45S
3 win manlanga (1553) phuong_60 (1626) 25S
4 win manlanga (1567) phuong_60 (1612) 41S
5 lose xoccb (1868) phuong_60 (1620) 60S
6 lose phuong_60 (1632) vukimphu_35 (1739) 27S
7 lose vukimphu_35 (1726) phuong_60 (1645) 32S
8 lose xqtoo (1677) phuong_60 (1660) 31S
9 draw phuong_60 (1663) goodmorning (1531) 97S
10 win chuyenphao (1785) phuong_60 (1643) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phuong_60, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames