phungvanthao
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1506 W226D42L249)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngong (1553) phungvanthao (1521) 35S
2 lose phungvanthao (1536) ngong (1538) 35S
3 win haychoi05 (1419) phungvanthao (1524) 46S
4 win toduong789 (1540) phungvanthao (1508) 77S
5 lose toduong789 (1525) phungvanthao (1523) 49S
6 lose nobita79 (1680) phungvanthao (1534) 60S
7 win thiendang1 (1409) phungvanthao (1522) 60S
8 win c_lt1983 (1468) phungvanthao (1508) 52S
9 lose davangvo (1593) phungvanthao (1521) 22S
10 win ngong (1606) phungvanthao (1502) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phungvanthao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames