phongt6
Cờ nhanh: 1853 W216D10L180
Cờ chậm: 2087 W390D45L311)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phongt6 (2100) metallica07 (2176) 30S
2 win phongt6 (2089) vanbinh (1923) 22S
3 lose phongt6 (2102) mr_bui (2190) 47S
4 win phongt6 (2084) Denver11 (2171) 34S
5 lose Denver11 (2157) phongt6 (2098) 10S
6 draw gerald99 (2195) phongt6 (2095) 47S
7 win phongt6 (2082) vanbinh (1998) 17S
8 win phongt6 (2071) ducqbui1 (1920) 46S
9 lose phongt6 (2092) baden03 (1915) 41S
10 lose KalaVuM (1879) phongt6 (2114) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phongt6, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames