peterlin
Cờ nhanh: 2279 W524D88L398
Cờ chậm: 1961 W115D60L67)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win peterlin (2257) Wander9s (2105) 31F
2 win peterlin (2234) trinhuk (2099) 21F
3 win peterlin (2207) Wander9s (2132) 47F
4 win peterlin (2157) Cuncon2908 (2496) 21F
5 win P2P4 (2062) peterlin (2130) 58F
6 lose peterlin (2154) Robo (2287) 39F
7 win yanwenqing (2099) peterlin (2140) 23F
8 win peterlin (2125) yanwenqing (2114) 33F
9 win peterlin (2121) il0o0li (2111) 28F
10 win peterlin (2104) licoau (2142) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by peterlin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames