penny
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1724 W7019D1154L6595)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win penny (1706) cici (1787) 40S
2 lose cici (1773) penny (1720) 25S
3 lose ketui511 (1865) penny (1732) 49S
4 win penny (1717) sanghai_1985 (1709) 41S
5 win sanghai_1985 (1725) penny (1701) 24S
6 lose penny (1717) Cali_fornia (1700) 18S
7 win Cali_fornia (1716) penny (1701) 27S
8 lose seekitha2017 (1693) penny (1717) 42S
9 lose OngHaiLe (1588) penny (1737) 21S
10 lose penny (1757) hungvandinh (1623) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by penny, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames