cothe52
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1748 W2473D465L2385)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Totquaging (1673) cothe52 (1734) 39S
2 win cothe52 (1719) Totquaging (1688) 16S
3 lose Backjeuphong (1677) cothe52 (1736) 34S
4 win cothe52 (1721) Oi_Gioi_Oi (1705) 38S
5 lose Oi_Gioi_Oi (1688) cothe52 (1738) 44S
6 lose dannywong (1736) cothe52 (1754) 50S
7 win cothe52 (1739) thedat (1733) 48S
8 draw cothe52 (1739) thedat (1733) 66S
9 lose ThuyN8 (1758) cothe52 (1754) 40S
10 lose cothe52 (1771) choicohochoi (1727) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cothe52, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames