panda01
Cờ nhanh: 1632 W9940D165L10062
Cờ chậm: 1438 W7655D605L8671)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TrangHuynh (1712) panda01 (1645) 33F
2 lose panda01 (1659) TrangHuynh (1698) 26F
3 win panda01 (1648) Ngocnam (1487) 7F
4 lose HaiHa1 (1639) panda01 (1664) 2F
5 lose panda01 (1681) HaiHa1 (1622) 52F
6 win tranviti (1726) panda01 (1664) 42F
7 win panda01 (1645) tranviti (1745) 53F
8 win panda01 (1634) mingminghi (1495) 43F
9 win panda01 (1618) thualuon (1636) 32F
10 win OngTuLanh (1630) panda01 (1602) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by panda01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames