padkemao
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1613 W8201D1533L8898)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose votong1962 (1710) padkemao (1626) 48S
2 lose playtoloose (1627) padkemao (1642) 104S
3 win padkemao (1628) tuankiet2022 (1567) 44S
4 lose hoangirving (1631) padkemao (1644) 39S
5 win BangT (1589) padkemao (1630) 57S
6 win padkemao (1615) BangT (1604) 19S
7 lose darang11 (1548) padkemao (1633) 28S
8 win padkemao (1619) darang11 (1562) 55S
9 lose padkemao (1638) thuytranphan (1862) 68S
10 lose thuytranphan (1841) padkemao (1659) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by padkemao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames