oldmaster
Cờ nhanh: 2110 W95D12L50
Cờ chậm: 2296 W120D16L55)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TaKimAn (2075) oldmaster (2095) 59F
2 lose oldmaster (2112) TaKimAn (2058) 33F
3 win vuithoiban (1923) oldmaster (2102) 56F
4 win oldmaster (2091) vuithoiban (1934) 2F
5 win oldmaster (2077) danmientay (2032) 23F
6 win oldmaster (2056) phuongcnsl (2233) 19F
7 win zyxwvu6 (1679) oldmaster (2044) 15F
8 win oldmaster (2033) cuibap2002 (1880) 44F
9 lose cuibap2002 (1859) oldmaster (2054) 18F
10 win oldmaster (2033) ktnboy (2214) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oldmaster, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames