oO_Oo
Cờ nhanh: 1787 W61D4L56
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose iLose (1851) oO_Oo (1801) 35F
2 lose HC (1853) oO_Oo (1815) 35F
3 win oO_Oo (1800) imking (1779) 26F
4 win oO_Oo (1790) tieuhoamai83 (1617) 17F
5 win oO_Oo (1772) HC (1861) 34F
6 win iLose (1848) oO_Oo (1754) 30F
7 lose ChoiKhong (1810) oO_Oo (1768) 53F
8 lose oO_Oo (1787) Beneee (1684) 26F
9 win usanimitz (1855) oO_Oo (1769) 30F
10 lose oO_Oo (1784) MessWet (1801) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oO_Oo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames