nguyen_chat
Cờ nhanh: 1747 W49D4L34
Cờ chậm: 1996 W7249D1188L6624)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Fiercetiger1 (1917) nguyen_chat (1998) 104S
2 win nguyen_chat (1984) Fiercetiger1 (1931) 41S
3 win nguyen_chat (1967) VeQuoc (2009) 46S
4 win VeQuoc (2027) nguyen_chat (1949) 32S
5 lose nguyen_chat (1964) gold2018 (1989) 34S
6 draw nguyen_chat (1964) gold2018 (1989) 88S
7 lose samac123 (1961) nguyen_chat (1980) 32S
8 draw nguyen_chat (1980) samac123 (1961) 104S
9 lose nguyen_chat (1995) Nhutdaklak (2020) 36S
10 win nguyen_chat (1979) Frendy8899 (1994) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguyen_chat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames