nguyen_chat
Cờ nhanh: 1920 W77D6L51
Cờ chậm: 2065 W8233D1348L7508)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nguyen_chat (2052) Nhatkhanhvt (1962) 39S
2 win nguyen_chat (2038) Nhatkhanhvt (1976) 12S
3 win nguyen_chat (2027) klwoo2020 (1867) 32S
4 win datthao (1860) nguyen_chat (2016) 28S
5 win nguyen_chat (2005) datthao (1871) 29S
6 lose nguyen_chat (2019) hieugia123 (2059) 1S
7 win nguyen_chat (2003) LoHonWo (2030) 26S
8 win conghe (1891) nguyen_chat (1991) 42S
9 win nguyen_chat (1978) conghe (1904) 16S
10 draw nguyen_chat (1981) TH0171 (1877) 95S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguyen_chat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames