nguyen_chat
Cờ nhanh: 1747 W49D4L34
Cờ chậm: 2027 W7295D1195L6669)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thuandinh (2019) nguyen_chat (2015) 70S
2 lose x_lam (1911) nguyen_chat (2030) 24S
3 win nguyen_chat (2020) x_lam (1921) 14S
4 lose Gauvang (2036) nguyen_chat (2036) 39S
5 win nguyen_chat (2020) Gauvang (2052) 19S
6 win nguyen_chat (2002) Wolf01 (2095) 18S
7 win Wolf01 (2114) nguyen_chat (1983) 14S
8 draw nguyen_chat (1978) kythugomay (2151) 143S
9 lose kythugomay (2140) nguyen_chat (1989) 77S
10 win nguyen_chat (1974) cui775 (1963) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguyen_chat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames