ng_truc76
Cờ nhanh: 1502 W1D0L1
Cờ chậm: 1884 W3182D661L2803)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ng_truc76 (1870) QLS (1821) 30S
2 win QLS (1836) ng_truc76 (1855) 13S
3 lose phi_dao123 (1653) ng_truc76 (1877) 34S
4 win phi_dao123 (1663) ng_truc76 (1867) 15S
5 lose ng_truc76 (1880) chicago04 (1973) 37S
6 lose chicago04 (1959) ng_truc76 (1894) 34S
7 win ng_truc76 (1881) Haphuongan (1792) 33S
8 win Haphuongan (1806) ng_truc76 (1867) 35S
9 lose Jasonwowow (1927) ng_truc76 (1881) 62S
10 draw Jasonwowow (1928) ng_truc76 (1880) 83S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ng_truc76, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames