ng_truc76
Cờ nhanh: 1502 W1D0L1
Cờ chậm: 2059 W3239D672L2844)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose llailaising (1969) ng_truc76 (2078) 19S
2 win ng_truc76 (2065) llailaising (1982) 44S
3 win Kiet12345678 (1979) ng_truc76 (2052) 20S
4 win Kiet12345678 (1993) ng_truc76 (2038) 19S
5 win kentk (1983) ng_truc76 (2024) 35S
6 lose ng_truc76 (2042) kentk (1965) 23S
7 lose tieptucdi (2064) ng_truc76 (2057) 14S
8 draw tieptucdi (2064) ng_truc76 (2057) 46S
9 draw hienc3 (1986) ng_truc76 (2059) 32S
10 win ng_truc76 (2045) hienc3 (2000) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ng_truc76, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames