neverever
Cờ nhanh: 1559 W2737D125L2956
Cờ chậm: 1564 W36D2L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose danhco (1605) neverever (1574) 41F
2 win neverever (1559) hungbmicabra (1554) 39F
3 lose cocaoma75 (1518) neverever (1576) 83F
4 lose neverever (1594) cocaoma75 (1500) 33F
5 lose cbayho (1625) neverever (1609) 85F
6 lose Thanhxa (1579) neverever (1626) 31F
7 lose neverever (1644) Thanhxa (1561) 27F
8 win hiepchess (1590) neverever (1630) 36F
9 lose neverever (1648) hiepchess (1572) 10F
10 win satthu_lode (1601) neverever (1633) 72F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by neverever, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames