neverever
Cờ nhanh: 1586 W2292D109L2468
Cờ chậm: 1646 W36D2L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Anthon67 (1551) neverever (1603) 18F
2 lose neverever (1620) choicocovid (1581) 22F
3 win choicocovid (1596) neverever (1605) 26F
4 lose lixizheng (1613) neverever (1621) 41F
5 lose neverever (1636) Khoailui (1646) 22F
6 lose Khoailui (1630) neverever (1652) 26F
7 lose neverever (1668) tvdong2021 (1640) 30F
8 lose neverever (1685) tvdong2021 (1623) 33F
9 lose neverever (1700) coviahe2014 (1708) 41F
10 lose coviahe2014 (1692) neverever (1716) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by neverever, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames