ndd711
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1659 W1860D206L1838)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bhxq (1668) ndd711 (1643) 42S
2 win ndd711 (1627) minhle999 (1641) 68S
3 lose minhle999 (1625) ndd711 (1643) 22S
4 lose ndd711 (1655) callaway (1767) 29S
5 lose callaway (1754) ndd711 (1668) 22S
6 lose duongpmu1979 (1859) ndd711 (1678) 22S
7 lose vinhvan (1651) ndd711 (1695) 19S
8 lose ndd711 (1713) vinhvan (1633) 43S
9 win ndd711 (1697) GATRE (1729) 63S
10 lose GATRE (1713) ndd711 (1713) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ndd711, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames