nd1945
Cờ nhanh: 1500 W987D58L1013
Cờ chậm: 1934 W628D84L567)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nd1945 (1483) man333 (1540) 35F
2 lose nd1945 (1497) Cuibap (1532) 1F
3 win nhuhoa (1431) nd1945 (1483) 27F
4 win nd1945 (1472) MsBean (1332) 1F
5 win camille (1479) nd1945 (1456) 23F
6 lose nd1945 (1473) namcam666 (1411) 26F
7 win nd1945 (1456) chedung68 (1503) 28F
8 win cuthan (1505) nd1945 (1438) 34F
9 lose nd1945 (1454) dinhphuc117 (1443) 40F
10 lose nd1945 (1469) ThanhTin1804 (1485) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nd1945, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames