nd1945
Cờ nhanh: 1543 W819D52L833
Cờ chậm: 1897 W598D75L541)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw nd1945 (1544) Ly_Huynh (1510) 113F
2 win Ly_Huynh (1525) nd1945 (1529) 30F
3 win MsBean (1360) nd1945 (1518) 29F
4 win nd1945 (1507) MsBean (1371) 1F
5 lose ancomchien (1525) nd1945 (1522) 35F
6 win nd1945 (1882) RP (1862) 32S
7 win nd1945 (1505) freeman (1548) 21F
8 lose VPhouse (1450) nd1945 (1523) 27F
9 win looser (1894) nd1945 (1866) 45S
10 lose nd1945 (1882) looser (1878) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nd1945, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames