mrquybien
Cờ nhanh: 1458 W24D2L29
Cờ chậm: 1935 W2119D272L1868)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thieulamtu07 (1834) mrquybien (1922) 35S
2 lose Segar456 (1985) mrquybien (1936) 17S
3 lose mrquybien (1951) Segar456 (1970) 25S
4 lose mrquybien (1966) huongson58 (1978) 38S
5 win Chihai83 (1871) mrquybien (1953) 23S
6 lose cptdtptp (1958) mrquybien (1969) 22S
7 win huynh2017 (2013) mrquybien (1952) 43S
8 win mrquybien (1934) huynh2017 (2031) 17S
9 win mrquybien (1917) Haivan (1962) 28S
10 lose nguyenbay (1994) mrquybien (1931) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mrquybien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames