monkey68
Cờ nhanh: 1635 W4375D835L3991
Cờ chậm: 1481 W1D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win gMATIC (1588) monkey68 (1620) 40F
2 win monkey68 (1604) gMATIC (1604) 100F
3 lose monkey68 (1618) anbinh (1672) 27F
4 win monkey68 (1606) chesscoach (1486) 19F
5 win monkey68 (1592) Seahawk20 (1542) 54F
6 lose monkey68 (1607) hoaroi (1614) 55F
7 lose monkey68 (1623) tapchoico70 (1611) 31F
8 win monkey68 (1608) con_bo_ngua (1576) 24F
9 lose monkey68 (1626) con_bo_ngua (1558) 33F
10 lose monkey68 (1639) DONGTA01 (1723) 72F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by monkey68, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames