minhlam_999
Cờ nhanh: 1436 W6D0L16
Cờ chậm: 1746 W14058D1475L15442)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose minhlam_999 (1758) thungrong (1886) 75S
2 lose thungrong (1874) minhlam_999 (1770) 33S
3 win noelani (1706) minhlam_999 (1756) 71S
4 lose anloc2918 (1695) minhlam_999 (1774) 34S
5 win minhlam_999 (1760) anloc2918 (1709) 22S
6 lose garysu (1810) minhlam_999 (1774) 21S
7 lose minhlam_999 (1789) garysu (1795) 27S
8 lose atjoan (1790) minhlam_999 (1805) 65S
9 lose Vitbeoday (1758) minhlam_999 (1822) 52S
10 draw minhlam_999 (1824) Vitbeoday (1756) 125S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhlam_999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames