minhlam_999
Cờ nhanh: 1436 W6D0L16
Cờ chậm: 1760 W13247D1382L14604)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose minhlam_999 (1774) neverthua (1831) 58S
2 win simpov (1674) minhlam_999 (1761) 32S
3 lose DiVang0Ten (1808) minhlam_999 (1785) 34S
4 lose minhlam_999 (1797) lamvan (1917) 11S
5 lose lamvan (1904) minhlam_999 (1810) 31S
6 win minhlam_999 (1796) corona0_0 (1757) 32S
7 lose corona0_0 (1739) minhlam_999 (1814) 55S
8 win minhlam_999 (1800) vanmoi (1764) 16S
9 win SangT9 (1801) minhlam_999 (1784) 19S
10 lose minhlam_999 (1800) SangT9 (1785) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhlam_999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames