minhlam_999
Cờ nhanh: 1436 W6D0L16
Cờ chậm: 1704 W12124D1236L13517)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose minhlam_999 (1738) fai7750 (1689) 39S
2 win minhlam_999 (1726) cotuong0919 (1609) 32S
3 lose minhlam_999 (1740) BrandonN (1798) 40S
4 lose BrandonN (1783) minhlam_999 (1755) 30S
5 lose minhlam_999 (1772) Dorchester (1736) 58S
6 win Dorchester (1751) minhlam_999 (1757) 36S
7 lose minhlam_999 (1775) caisan (1680) 49S
8 win caisan (1693) minhlam_999 (1762) 31S
9 win minhlam_999 (1741) keong (1940) 11S
10 lose khoe101 (1692) minhlam_999 (1759) 4S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhlam_999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames