medusa_
Cờ nhanh: 1637 W3491D41L3413
Cờ chậm: 1493 W1D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose medusa_ (1652) hungtran58 (1669) 40F
2 lose hungtran58 (1653) medusa_ (1668) 30F
3 win Khanhhoang (1672) medusa_ (1652) 48F
4 lose medusa_ (1668) Khanhhoang (1656) 36F
5 lose Bald (1551) medusa_ (1709) 30F
6 lose medusa_ (1755) Bald (1505) 29F
7 win Bald (1524) medusa_ (1736) 35F
8 win medusa_ (1715) Bald (1545) 19F
9 win Bald (1569) medusa_ (1691) 35F
10 win ma_phi (1667) medusa_ (1676) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by medusa_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames