darknet
Cờ nhanh: 1906 W477D28L505
Cờ chậm: 1837 W172D15L170)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tai59 (1970) darknet (1920) 40F
2 lose darknet (1935) tai59 (1955) 67F
3 win NTA (1866) darknet (1921) 70F
4 win darknet (1906) NTA (1881) 48F
5 win darknet (1890) khanhkhung (1903) 18F
6 win darknet (1871) QuanVN (1973) 41F
7 lose darknet (1884) QuanVN (1960) 21F
8 lose darknet (1902) coichungtao (1824) 31F
9 win coichungtao (1838) darknet (1888) 40F
10 win darknet (1872) myfarmer (1890) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by darknet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames