martineven
Cờ nhanh: 1496 W1D0L1
Cờ chậm: 1752 W15788D3121L16469)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose martineven (1767) fantasyvn (1781) 31S
2 win billvn (1714) martineven (1753) 60S
3 win martineven (1739) salinas (1697) 36S
4 lose salinas (1679) martineven (1757) 25S
5 lose LaoTienBoi (1683) martineven (1775) 23S
6 lose martineven (1790) haileo (1808) 46S
7 win hungchinh (1842) martineven (1772) 60S
8 draw martineven (1770) hungchinh (1844) 102S
9 win martineven (1754) Covy2020 (1765) 17S
10 lose semarang (1674) martineven (1772) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by martineven, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames