linkduy
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1779 W3841D592L4662)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose linkduy (1795) Vitbeoday (1764) 80S
2 win Vitbeoday (1780) linkduy (1779) 70S
3 win linkduy (1763) vanmieu (1767) 61S
4 lose fuongnt (1776) linkduy (1779) 85S
5 win ccK423 (1708) linkduy (1765) 89S
6 win linkduy (1750) ccK423 (1723) 16S
7 win linkduy (1734) mranhpham1 (1760) 61S
8 lose DongGiao (1951) linkduy (1743) 56S
9 lose Tranquycap (1807) linkduy (1757) 66S
10 lose linkduy (1772) Tranquycap (1792) 132S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by linkduy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames