levanlich
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1450 W14821D616L22810)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoangirving (1486) levanlich (1465) 29S
2 win Kbljbl (1423) levanlich (1450) 10S
3 win levanlich (1434) Kbljbl (1439) 36S
4 win win10 (1440) levanlich (1418) 23S
5 lose dai_quang63 (1628) levanlich (1428) 21S
6 win levanlich (1405) dai_quang63 (1651) 25S
7 lose levanlich (1415) VetLanTram18 (1593) 37S
8 lose levanlich (1428) nguoixala1 (1504) 21S
9 win halfmoonbay (1515) levanlich (1409) 13S
10 lose levanlich (1424) nguoihung45 (1434) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by levanlich, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames