lehai2508
Cờ nhanh: 1537 W4D0L1
Cờ chậm: 1794 W1571D117L1458)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lehai2508 (1814) choicungkho (1661) 27S
2 win Thachoemdi (1907) lehai2508 (1795) 34S
3 draw lehai2508 (1796) cotuong48 (1735) 75S
4 lose Paris007 (1811) lehai2508 (1812) 43S
5 lose lehai2508 (1831) tanphan (1702) 50S
6 lose thvd (1923) lehai2508 (1859) 31S
7 win tuanvb2 (1864) lehai2508 (1843) 56S
8 win lehai2508 (1827) kieuduy (1831) 40S
9 lose chaubathong1 (1811) lehai2508 (1844) 17S
10 win lehai2508 (1826) nguyenvanqui (1907) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lehai2508, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames