lebinhctkc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2268 W12060D4865L9659)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Nick_Kyrgios (2283) lebinhctkc (2268) 65S
2 win Nick_Kyrgios (2289) lebinhctkc (2233) 31S
3 win lebinhctkc (2193) Nick_Kyrgios (2329) 30S
4 lose Nick_Kyrgios (2302) lebinhctkc (2220) 43S
5 win lebinhctkc (2182) Caphe_amazon (2281) 39S
6 win lebinhctkc (2149) killerwhale (2181) 47S
7 draw ahtee (1942) lebinhctkc (2161) 15S
8 win Cha_Cn1830 (2195) lebinhctkc (2125) 31S
9 draw phuongsohong (1912) lebinhctkc (2138) 53S
10 draw Cha_Cn1830 (2198) lebinhctkc (2135) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lebinhctkc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames