lebinhctkc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2044 W9983D3947L8111)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dongtran01 (2008) lebinhctkc (2013) 88S
2 win pdc5452 (1950) lebinhctkc (1984) 33S
3 lose lebinhctkc (2004) madauxu (2206) 12S
4 draw lebinhctkc (2004) feelife (2018) 15S
5 lose lebinhctkc (2033) eddiezou (2072) 87S
6 lose lebinhctkc (2059) chirstophers (2154) 33S
7 win chessr1 (2155) lebinhctkc (2019) 28S
8 win lebinhctkc (1993) hehehaha (1907) 38S
9 win lebinhctkc (1969) cophonui (1845) 26S
10 win lebinhctkc (1943) Bacdau (1853) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lebinhctkc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames