lebinhctkc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2130 W9643D3809L7847)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chuteu2010 (2088) lebinhctkc (2099) 31S
2 win lebinhctkc (2080) Pikachu (1869) 14S
3 lose Master2006 (2168) lebinhctkc (2108) 30S
4 draw tuandialy (1905) lebinhctkc (2120) 14S
5 lose Hoa_1966 (2060) lebinhctkc (2138) 60S
6 lose lebinhctkc (2170) ervin (2167) 20S
7 win lebinhctkc (2143) Ben2013 (2062) 38S
8 lose lebinhctkc (2164) minh_2017 (1977) 16S
9 win vuluonghau (2057) lebinhctkc (2137) 48S
10 win vuluonghau (2087) lebinhctkc (2107) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lebinhctkc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames