le9999
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1563 W6620D1249L6721)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose le9999 (1576) hungnt65 (1660) 66S
2 lose hungnt65 (1646) le9999 (1590) 44S
3 lose doccocaubai (1671) le9999 (1603) 37S
4 lose le9999 (1619) ipsterr (1604) 53S
5 win ipsterr (1620) le9999 (1603) 39S
6 lose lshoangthien (1564) le9999 (1620) 39S
7 lose SUSU2017 (1811) le9999 (1630) 25S
8 lose le9999 (1641) SUSU2017 (1800) 34S
9 lose XeNguoi (1527) le9999 (1660) 2S
10 win le9999 (1643) binhtran1954 (1706) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by le9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames