ldlguy
Cờ nhanh: 1644 W1893D57L2029
Cờ chậm: 1629 W504D39L482)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose michaeltfl (1659) ldlguy (1660) 29F
2 lose tapchoico70 (1801) ldlguy (1672) 37F
3 win ldlguy (1654) minhtam57 (1733) 61F
4 lose ldlguy (1668) minhtam57 (1719) 32F
5 lose ldlguy (1684) CATIA (1684) 35F
6 win tapchoico20 (1594) ldlguy (1671) 48F
7 win monkey52 (1583) ldlguy (1658) 40F
8 lose chingon (1585) ldlguy (1676) 39F
9 lose ldlguy (1690) AnhBaKhia12 (1738) 25F
10 draw AnhBaKhia12 (1739) ldlguy (1689) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ldlguy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames