laibuon555
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1882 W1032D226L941)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hung1107 (1824) laibuon555 (1900) 39S
2 lose laibuon555 (1913) cyanur123456 (1980) 15S
3 win nguoichancuu (1975) laibuon555 (1895) 55S
4 lose tomnguyen246 (1916) laibuon555 (1910) 28S
5 lose mousedeer (1970) laibuon555 (1924) 37S
6 win laibuon555 (1909) tomhi12 (1907) 49S
7 lose CTBacLieu (2024) laibuon555 (1921) 44S
8 win laibuon555 (1901) CTBacLieu (2044) 33S
9 lose ctvu (1903) laibuon555 (1917) 24S
10 lose cthach (2044) laibuon555 (1929) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by laibuon555, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames