ky188
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1660 W6682D367L6310)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose du_kich_x0m (1707) ky188 (1674) 30S
2 win ky188 (1656) du_kich_x0m (1725) 36S
3 win ky188 (1636) bomchuotnhi (1796) 62S
4 win ky188 (1623) cokho (1551) 52S
5 win hoangmai (1747) ky188 (1603) 67S
6 win ky188 (1590) chimgia (1506) 21S
7 win chimgia (1520) ky188 (1576) 41S
8 win ky188 (1563) ruacon (1493) 25S
9 lose Thichthichoi (1487) ky188 (1581) 38S
10 win ky188 (1568) Thichthichoi (1500) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ky188, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames