ky188
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1683 W5955D322L5601)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ky188 (1694) cocom77 (1836) 32S
2 lose Pino123 (1552) ky188 (1714) 85S
3 win ky188 (1703) Pino123 (1563) 43S
4 win ky188 (1684) langgialai (1790) 35S
5 win anhbadanh (1662) ky188 (1669) 31S
6 lose ky188 (1686) anhbadanh (1645) 23S
7 win huynhtanthin (1639) ky188 (1671) 44S
8 lose ky188 (1689) huynhtanthin (1621) 29S
9 lose GarLyn_Ho8 (1678) ky188 (1705) 40S
10 win ky188 (1691) mp2013 (1652) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ky188, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames