kinhpomhan
Cờ nhanh: 1520 W299D6L292
Cờ chậm: 1644 W5277D306L5155)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kinhpomhan (1625) gatrongco (1725) 46S
2 win tangotx (1629) kinhpomhan (1609) 32S
3 lose kinhpomhan (1625) tangotx (1613) 22S
4 lose kinhpomhan (1644) moi2009 (1512) 41S
5 lose kinhpomhan (1661) hnv01 (1606) 37S
6 win kinhpomhan (1646) hnv01 (1621) 36S
7 win kinhpomhan (1632) thanhnhatttr (1572) 81S
8 win kinhpomhan (1617) coffee (1591) 2S
9 lose kinhpomhan (1634) coffee (1589) 20S
10 win Ngocaly2 (1519) kinhpomhan (1622) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kinhpomhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames