kinhpomhan
Cờ nhanh: 1422 W290D6L290
Cờ chậm: 1601 W2712D162L2646)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose QTC (1809) kinhpomhan (1611) 43S
2 lose kinhpomhan (1629) ThanhT2 (1557) 19S
3 win edmontan2000 (1569) kinhpomhan (1615) 27S
4 win kinhpomhan (1600) edmontan2000 (1584) 67S
5 lose kinhpomhan (1618) airport (1550) 44S
6 win kosile (1539) kinhpomhan (1605) 33S
7 win kinhpomhan (1587) anhbinh76 (1655) 30S
8 lose kinhpomhan (1601) anhbinh76 (1641) 37S
9 lose ddthuan (1642) kinhpomhan (1616) 28S
10 lose kinhpomhan (1632) ddthuan (1626) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kinhpomhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames