vanvietsd12
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1594 W15617D1700L16536)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win maixuansy (1493) vanvietsd12 (1581) 47S
2 win lxtinh (1514) vanvietsd12 (1567) 48S
3 win Bonbon (1420) vanvietsd12 (1556) 31S
4 win vanvietsd12 (1538) swaggerdude (1609) 91S
5 lose swaggerdude (1595) vanvietsd12 (1552) 21S
6 win VoT (1468) vanvietsd12 (1539) 36S
7 lose VoT (1449) vanvietsd12 (1558) 32S
8 lose vanvietsd12 (1572) luatnd (1614) 20S
9 lose vanvietsd12 (1587) luatnd (1599) 18S
10 lose Richer (1519) vanvietsd12 (1605) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vanvietsd12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames