khongminh09
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1859 W2777D470L2482)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cogiaitriy75 (1924) khongminh09 (1873) 26S
2 win khongminh09 (1855) cogiaitriy75 (1942) 25S
3 lose hail36 (1832) khongminh09 (1872) 82S
4 lose khongminh09 (1890) hail36 (1814) 55S
5 lose truong_voky (1812) khongminh09 (1908) 76S
6 draw khongminh09 (1911) truong_voky (1809) 98S
7 win khongminh09 (1897) tlcl049 (1841) 33S
8 lose tlcl049 (1823) khongminh09 (1915) 48S
9 lose khongminh09 (1931) onn163 (1916) 36S
10 win khongminh09 (1915) onn163 (1932) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khongminh09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames