khacviet
Cờ nhanh: 1586 W1140D38L1146
Cờ chậm: 1979 W8727D816L8015)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vantong (1873) khacviet (1998) 20S
2 lose mrnvcuong (1833) khacviet (2019) 40S
3 win khacviet (1999) denhatcobac (2153) 37S
4 lose denhatcobac (2141) khacviet (2011) 41S
5 lose khacviet (2025) comeon123 (2072) 34S
6 win y2008 (1995) khacviet (2010) 32S
7 lose khacviet (2027) kiemhiep (1975) 92S
8 lose kiemhiep (1957) khacviet (2045) 35S
9 lose havefun22 (1754) khacviet (1597) 19F
10 lose havefun22 (1743) khacviet (1608) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khacviet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames